Địa chỉ: Xã Sơn Lâm, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh
 • * LQVH: Thơ "Tiếng động quanh em"
  | Phan Quỳnh Nhâm | 6 lượt tải | 0 file đính kèm
  Tho Tieng dong quanh em 34t.pptx
 • * Tạo hình: In hoa bằng dấu vân tay
  | Tran Thị Duyên | 10 lượt tải | 0 file đính kèm
  Tạo hình IẤUÂDAUVAN TAY.docx
 • * KPKH: Trò chuyện về Bác Hồ kính yêu
  | Tran Thị Duyên | 8 lượt tải | 0 file đính kèm
  TRO CHUYEN VE BAC HO (1).ppt
 • * LQVH: Thơ em vẽ Bác Hồ
  | Tran Thị Duyên | 9 lượt tải | 0 file đính kèm
  tho em ve bac ho.ppt
 • HOẠT ĐỘNG CHIỀU: GIÁO DỤC TRẺ PHÒNG TRÁNH MỘT SỐ TAI NẠN THƯƠNG TÍCH
  | Phan Thị Thanh Nga | 8 lượt tải | 1 file đính kèm
 • THƠ: EM YÊU NHÀ EM
  | Phan Thị Thanh Nga | 8 lượt tải | 1 file đính kèm
 • * KPKH: Trò chuyện về một số PTGT đường bộ.
  | Phan Quỳnh Nhâm | 9 lượt tải | 0 file đính kèm
  mot so PTGT duong bo.ppt
 • * LQVH: Chuyện "Sự tích Hồ Gươm"
  | Phan Quỳnh Nhâm | 8 lượt tải | 0 file đính kèm
  Truyen su tich Ho guom.ppt
 • *KPKH: Trò chuyện về một số danh lam thắng cảnh của thủ đô Hà Nội
  | Phan Quỳnh Nhâm | 7 lượt tải | 0 file đính kèm
  QUE HUONG DAT NUOC (1).ppt
 • * KPXH: TRÒ CHUYỆN VỀ QUÊ HƯƠNG, ĐẤT NƯỚC THÂN YÊU
  | Phan Thị Thanh Nga | 16 lượt tải | 1 file đính kèm
 • KPHK. TRÒ CHUYỆN VỀ LUẬT GIAO THÔNG
  | Phan Thị Thanh Nga | 12 lượt tải | 1 file đính kèm
 • KPKH: TRÒ CHUYỆN VỀ MỘT SỐ LOẠI QUẢ
  | Phan Thị Thanh Nga | 18 lượt tải | 1 file đính kèm