Địa chỉ: Xã Sơn Lâm, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh
 • LQVH: Chuyện " Bàn tay có nụ hôn"
  | BÙI THỊ DUNG | 1 lượt tải | 1 file đính kèm
 • PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ: CHUYỆN: CÂY RAU CỦA THỎ ÚT
  | Nguyễn Thị Minh Châu | 2 lượt tải | 1 file đính kèm
 • KPXH: Tìm hiểu về nghề nông dân
  | BÙI THỊ DUNG | 2 lượt tải | 1 file đính kèm
 • LÀM QUEN CHỮ CÁI U, Ư
  | BÙI THỊ DUNG | 2 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Chuyện Cây rau của thỏ út
  | BÙI THỊ DUNG | 3 lượt tải | 1 file đính kèm
 • LQVT; ĐẾM ĐẾN 7, NHẬN BIẾT NHÓM CÓ SỐ LƯỢNG 7, NHẬN BIẾT SỐ 7
  | Phan Thị Thanh Nga | 1 lượt tải | 1 file đính kèm
 • * LÀM QUEN CHỮ CÁI U,Ư
  | Phan Thị Thanh Nga | 1 lượt tải | 1 file đính kèm
 • PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ: THƠ: EM CŨNG LÀ CÔ GIÁO
  | Nguyễn Thị Minh Châu | 3 lượt tải | 1 file đính kèm
 • KPXH: TRÒ CHUYỆN VỀ NGHỀ DẠY HỌC
  | Nguyễn Thị Minh Châu | 4 lượt tải | 1 file đính kèm
 • KPXH: TRÒ CHUYỆN VỀ CÔNG VIỆC CỦA CÔ GIÁO VÀ NGÀY 20/11
  | Tran Thị Duyên | 4 lượt tải | 1 file đính kèm
 • KPKH: TRÒ CHUYỆN VỀ MỘT SỐ ĐỒ DÙNG TRONG GIA ĐÌNH
  | Tran Thị Duyên | 3 lượt tải | 0 file đính kèm
 • LQVH: THƠ: EM YÊU NHÀ EM
  | Nguyễn Thị Thu Hòa | 3 lượt tải | 1 file đính kèm
Facebook