Trường Mầm non Sơn Lâm thuộc huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, được thành lập năm 1964, tiền thân là trường mầm non bán công. Trường được chuyển sang loại hình trường mầm non công lập theo Quyết định số 1263/QĐ-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2008 của Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn.

             Đến  tháng 6 năm 2014 trường được Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh công nhận trường mầm non đạt Chuẩn Quốc gia mức độ 1 (giai đoạn 2014-2019). Trường có 02 điểm trường, (Điểm chính đóng trên địa bàn thôn Lâm Thọ, điểm lẻ đóng tại thôn Lâm Đồng  xã Sơn Lâm, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh).

         Về cơ cấu tổ chức trường mầm non Sơn Lâm là trường hạng I. Năm học 2019 - 2020 có 07 nhóm, lớp với tổng số 167 học sinh. Đội ngũ cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên (CBQL, GV, NV) gồm có 170 người, 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên (CB, GV, NV) đạt chuẩn, trong đó trên chuẩn 13/15 người, tỷ lệ 81%

DANH SÁCH CÁN BỘ GIÁO VIÊN NHÂN VIÊN

1. Nguyễn Thị Hồng Thúy - Hiệu trưởng

2. Phan Thị Tâm - Phó hiệu trưởng

3. Nguyễn Thị Thùy - Phó hiệu trưởng

4. Phan Thị Thanh Nga - TTCM

5. Nguyễn Thị Minh Châu - TPCM

6. Trần Thị Duyên - Giáo viên

7. Lê Thị Thanh Chung - Giáo viên

8. Phạm Thị Chiến - Giáo viên

9. Trần Thị Mỹ Châu - Giáo viên

10. Nguyễn Thị Bình - Giáo viên

11. Phan Thị Quỳnh Nhâm - Giáo viên

12. Đặng Thị An - Giáo viên

13. Bùi Thị Dung - Giáo viên

14. Nguyễn Thị Thu Hòa - Giáo viên

15. Nguyễn Thị Hồng Diệu - Giáo viên

16. Tống Thị Dung - NV KT

17. Trần Thị Hoa Lan - NVYT