Địa chỉ: Xã Sơn Lâm, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh
 • GIÁO ÁN RÈN KỸ NĂNG ĐỘI MŨ BẢO HIỂM ĐÚNG CÁCH
  | Phan Thị Thanh Nga | 7 lượt tải | 1 file đính kèm
 • HOẠT ĐỘNG CHIỀU: GIÁO DỤC TRẺ PHÒNG TRÁNH MỘT SỐ TAI NẠN THƯƠNG TÍCH
  | Phan Thị Thanh Nga | 8 lượt tải | 1 file đính kèm
 • THƠ: EM YÊU NHÀ EM
  | Phan Thị Thanh Nga | 8 lượt tải | 1 file đính kèm
 • * KPXH: TRÒ CHUYỆN VỀ QUÊ HƯƠNG, ĐẤT NƯỚC THÂN YÊU
  | Phan Thị Thanh Nga | 16 lượt tải | 1 file đính kèm
 • GIÁO ÁN: CHUYỆN VÌ SAO THỎ CỤT ĐUÔI
  | Phan Thị Thanh Nga | 9 lượt tải | 1 file đính kèm
 • LQVH. THƠ BÌNH MINH TRONG VƯỜN
  | Phan Thị Thanh Nga | 8 lượt tải | 1 file đính kèm
 • KPKH. TRÒ CHUYỆN VỀ HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN
  | Phan Thị Thanh Nga | 8 lượt tải | 1 file đính kèm
 • KPHK. TRÒ CHUYỆN VỀ LUẬT GIAO THÔNG
  | Phan Thị Thanh Nga | 12 lượt tải | 1 file đính kèm
 • GIÁO ÁN: TẬP TÔ CHỮ CÁI P, Q
  | Phan Thị Thanh Nga | 19 lượt tải | 1 file đính kèm
 • KPKH: TRÒ CHUYỆN VỀ MỘT SỐ LOẠI QUẢ
  | Phan Thị Thanh Nga | 18 lượt tải | 1 file đính kèm
 • BÀI GIẢNG: TÌM HIỂU PTGT ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG, ĐƯỜNG THỦY
  | Phan Thị Thanh Nga | 22 lượt tải | 1 file đính kèm
 • LÀM QUEN VĂN HỌC. THƠ ĂN QUẢ
  | Phan Thị Thanh Nga | 16 lượt tải | 1 file đính kèm