Địa chỉ: Xã Sơn Lâm, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh
  • * KPXH: Trò chuyện tìm hiểu một số nghề phổ biến.
    | Phan Quỳnh Nhâm | 61 lượt tải | 0 file đính kèm
    Mot so nghe pho bien MTXQ.ppt
  • * Rèn kỹ năng sống: Xử lý tình huống khi bị bắt cóc
    | Phan Quỳnh Nhâm | 68 lượt tải | 1 file đính kèm
Facebook