Địa chỉ: Xã Sơn Lâm, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh
 • KPXH: TRÒ CHUYỆN VỀ CÔNG VIỆC CỦA CÔ GIÁO VÀ NGÀY 20 -11
  | Phạm Thị Chiến | 3 lượt tải | 1 file đính kèm
 • KPXH: TRÒ CHUYỆN VỀ GIA ĐÌNH BÉ
  | Phạm Thị Chiến | 13 lượt tải | 1 file đính kèm
 • KPXH: TRÒ CHUYÊN VỀ CÁC BỘ PHẬN TRÊN CƠ THỂ
  | Phạm Thị Chiến | 10 lượt tải | 1 file đính kèm
 • LQVH: Thơ : Hoa kết trái
  | Phạm Thị Chiến | 52 lượt tải | 1 file đính kèm
  LQVH: THƠ: HOA KẾT TRÁI
 • làm quen văn học: Chuyện . Cáo ,thỏ và gà trống
  | Phạm Thị Chiến | 53 lượt tải | 1 file đính kèm
 • KPXH: Trò chuyện về một số động vật sống trong rừng
  | Phạm Thị Chiến | 60 lượt tải | 1 file đính kèm
Facebook