Địa chỉ: Xã Sơn Lâm, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh
 • KPKH: TRÒ CHUYỆN VỀ TRƯỜNG TIỂU HỌC
  | Nguyễn Thị Thu Hòa | 8 lượt tải | 1 file đính kèm
 • LQVH: CHUYỆN GÀ TƠ ĐI HỌC
  | Nguyễn Thị Thu Hòa | 7 lượt tải | 0 file đính kèm
 • KPKH: TÌM HIỂU MỘT SỐ NGUỒN NƯỚC
  | Nguyễn Thị Thu Hòa | 12 lượt tải | 1 file đính kèm
 • GIÁO ÁN LÀM QUEN CHỮ CÁI P,Q
  | Nguyễn Thị Thu Hòa | 18 lượt tải | 1 file đính kèm
 • LQCH: THƠ CÔ DẠY CON
  | Nguyễn Thị Thu Hòa | 19 lượt tải | 1 file đính kèm
 • LQCC: LÀM QUEN CHỮ CÁI P, Q
  | Nguyễn Thị Thu Hòa | 20 lượt tải | 1 file đính kèm
 • KPKH" TÌM HIỂU MỘT SỐ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ, ĐƯỜNG SẮT
  | Nguyễn Thị Thu Hòa | 24 lượt tải | 1 file đính kèm
 • LQCC: Làm quen chữ cái l, h, k
  | Nguyễn Thị Thu Hòa | 19 lượt tải | 1 file đính kèm
 • GIÁO ÁN CHUYỆN CÂY TRE TRĂM ĐỐT
  | Nguyễn Thị Thu Hòa | 26 lượt tải | 1 file đính kèm
 • KHKH: TÌM HIỂU VỀ MỘT SỐ LOÀI CÂY
  | Nguyễn Thị Thu Hòa | 25 lượt tải | 1 file đính kèm
 • GIÁO ÁN: THƠ: HỔ TRONG VƯỜN THÚ
  | Nguyễn Thị Thu Hòa | 49 lượt tải | 1 file đính kèm
 • LQVH: THƠ HỔ TRONG VƯỜN THÚ
  | Nguyễn Thị Thu Hòa | 27 lượt tải | 1 file đính kèm