Địa chỉ: Xã Sơn Lâm, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh
 • LQVT: Ôn khối vuông, khối chữ nhật
  | lê chung | 10 lượt tải | 1 file đính kèm
 • KPKH: Trò chuyện về một số PTGT
  | lê chung | 9 lượt tải | 1 file đính kèm
 • KPXH: Trò chuyện về Thủ đô Hà Nôi và các danh lam thắng cảnh
  | lê chung | 12 lượt tải | 1 file đính kèm
 • KPKH: Cây xanh và môi trường sống
  | lê chung | 18 lượt tải | 1 file đính kèm
 • LQVH:THƠ RAU NGÓT RAU ĐAY
  | lê chung | 18 lượt tải | 1 file đính kèm
 • LQVH: Thơ rong và cá
  | lê chung | 27 lượt tải | 1 file đính kèm
 • LQVH.Thơ gà mẹ đếm con
  | lê chung | 26 lượt tải | 1 file đính kèm
 • KPKH.Trò chuyện về một số động vật nuôi trong gia đình
  | lê chung | 27 lượt tải | 0 file đính kèm
 • LQVT: cao thấp
  | lê chung | 31 lượt tải | 1 file đính kèm
 • trò chuyện đồ dùng gia đình
  | lê chung | 31 lượt tải | 1 file đính kèm
 • thơ làm bác sỹ
  | lê chung | 36 lượt tải | 1 file đính kèm