Địa chỉ: Xã Sơn Lâm, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh
 • LQVH: THƠ CÔ DẠY CON
  | Đặng Thị An | 45 lượt tải | 1 file đính kèm
 • TRÒ CHƠI CHỮ CÁI P,Q
  | Đặng Thị An | 59 lượt tải | 1 file đính kèm
 • LQVT ĐẾM ĐẾN 10, NHẬN BIẾT CHỮ SỐ 10
  | Đặng Thị An | 56 lượt tải | 1 file đính kèm
 • LQCC: LÀM QUEN CHỮ CÁI M,N
  | Đặng Thị An | 61 lượt tải | 1 file đính kèm
 • LQVH: CHUYỆN QUẢ BẦU TIÊN
  | Đặng Thị An | 60 lượt tải | 1 file đính kèm
 • LQVT: ĐẾM ĐẾN 9, NHẬN BIẾT CHỮ SỐ 9
  | Đặng Thị An | 57 lượt tải | 1 file đính kèm
 • GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ LQCC: B,D,Đ
  | Đặng Thị An | 70 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Bài giảng LQCC: B, D, Đ
  | Đặng Thị An | 71 lượt tải | 1 file đính kèm
 • KPXH: Trò chuyện về một số nghề trong xã hội
  | Đặng Thị An | 63 lượt tải | 1 file đính kèm
 • LQVH: Thơ Mèo đi câu cá
  | Đặng Thị An | 65 lượt tải | 1 file đính kèm
 • KPXH:Trò chuyện về cô giáo
  | Đặng Thị An | 74 lượt tải | 1 file đính kèm
 • LÀM QUEN VỚI TOÁN- ĐẾM ĐẾN 7- TIẾT 1
  | Đặng Thị An | 75 lượt tải | 1 file đính kèm
Facebook