Địa chỉ: Xã Sơn Lâm, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh
 • LQVH: THƠ CÔ DẠY CON
  | Đặng Thị An | 17 lượt tải | 1 file đính kèm
 • TRÒ CHƠI CHỮ CÁI P,Q
  | Đặng Thị An | 24 lượt tải | 1 file đính kèm
 • LQVT ĐẾM ĐẾN 10, NHẬN BIẾT CHỮ SỐ 10
  | Đặng Thị An | 23 lượt tải | 1 file đính kèm
 • LQCC: LÀM QUEN CHỮ CÁI M,N
  | Đặng Thị An | 26 lượt tải | 1 file đính kèm
 • LQVH: CHUYỆN QUẢ BẦU TIÊN
  | Đặng Thị An | 25 lượt tải | 1 file đính kèm
 • LQVT: ĐẾM ĐẾN 9, NHẬN BIẾT CHỮ SỐ 9
  | Đặng Thị An | 26 lượt tải | 1 file đính kèm
 • GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ LQCC: B,D,Đ
  | Đặng Thị An | 32 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Bài giảng LQCC: B, D, Đ
  | Đặng Thị An | 33 lượt tải | 1 file đính kèm
 • KPXH: Trò chuyện về một số nghề trong xã hội
  | Đặng Thị An | 29 lượt tải | 1 file đính kèm
 • LQVH: Thơ Mèo đi câu cá
  | Đặng Thị An | 31 lượt tải | 1 file đính kèm
 • KPXH:Trò chuyện về cô giáo
  | Đặng Thị An | 37 lượt tải | 1 file đính kèm
 • LÀM QUEN VỚI TOÁN- ĐẾM ĐẾN 7- TIẾT 1
  | Đặng Thị An | 36 lượt tải | 1 file đính kèm