Địa chỉ: Xã Sơn Lâm, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh
 • LQVH: Thơ Bé và mẹ
  | BÙI THỊ DUNG | 40 lượt tải | 1 file đính kèm
 • LQVH: Thơ Em vẽ Bác Hồ
  | BÙI THỊ DUNG | 36 lượt tải | 1 file đính kèm
 • LQVH: Chuyện "Ông Giống"
  | BÙI THỊ DUNG | 39 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Khám phá KH: Trò chuyện về Bác Hồ
  | BÙI THỊ DUNG | 37 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Phuong tien giao thong duong thuy
  | BÙI THỊ DUNG | 45 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Rèn kỹ năng đội mũ bảo hiểm
  | BÙI THỊ DUNG | 49 lượt tải | 1 file đính kèm
 • LQVH: Chuyện "Qua đường"
  | BÙI THỊ DUNG | 50 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Khám phá KH: Trò chuyện về một số loại quả
  | BÙI THỊ DUNG | 50 lượt tải | 1 file đính kèm
 • HOẠT ĐỘNG TẬP THỂ “ TẾT SUM  VẦY”  CỦA LỚP 4C
  | BÙI THỊ DUNG | 49 lượt tải | 0 file đính kèm
                             HOẠT ĐỘNG TẬP THỂ  “ TẾT SUM  VẦY”  CỦA LỚP 4CNhân dịp tết đến xuân về lớp 4 tuổi C tổ chức “ Tết sum vầy”  nhằm cho trẻ hoạt động trải nghiệm. Đồng thời truyền tải những giá trị truyền thống của dân tộc và đặc biệt các ...
 • LQVH: Chuyện "Cây rau của thỏ út"
  | BÙI THỊ DUNG | 53 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Khám phá KH: Trò chuyện về một số loại rau
  | BÙI THỊ DUNG | 57 lượt tải | 1 file đính kèm
 • LQVT: Ghép hình
  | BÙI THỊ DUNG | 59 lượt tải | 1 file đính kèm
Facebook