Địa chỉ: Xã Sơn Lâm, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh
 • KPXH: TRÒ CHUYỆN VỀ CÔNG VIỆC CỦA CÔ GIÁO VÀ NGÀY 20 -11
  | Phạm Thị Chiến | 3 lượt tải | 1 file đính kèm
 • KPXH: TRÒ CHUYỆN VỀ GIA ĐÌNH BÉ
  | Phạm Thị Chiến | 13 lượt tải | 1 file đính kèm
 • KPXH: TRÒ CHUYÊN VỀ CÁC BỘ PHẬN TRÊN CƠ THỂ
  | Phạm Thị Chiến | 10 lượt tải | 1 file đính kèm
 • GIÁO ÁN RÈN KỸ NĂNG ĐỘI MŨ BẢO HIỂM ĐÚNG CÁCH
  | Phan Thị Thanh Nga | 61 lượt tải | 1 file đính kèm
 • * LQVH: Thơ "Tiếng động quanh em"
  | Phan Quỳnh Nhâm | 58 lượt tải | 0 file đính kèm
  Tho Tieng dong quanh em 34t.pptx
 • LQVH: Thơ Bé và mẹ
  | BÙI THỊ DUNG | 40 lượt tải | 1 file đính kèm
 • * Tạo hình: In hoa bằng dấu vân tay
  | Tran Thị Duyên | 60 lượt tải | 0 file đính kèm
  Tạo hình IẤUÂDAUVAN TAY.docx
 • * KPKH: Trò chuyện về Bác Hồ kính yêu
  | Tran Thị Duyên | 55 lượt tải | 0 file đính kèm
  TRO CHUYEN VE BAC HO (1).ppt
 • * LQVH: Thơ em vẽ Bác Hồ
  | Tran Thị Duyên | 57 lượt tải | 0 file đính kèm
  tho em ve bac ho.ppt
 • HOẠT ĐỘNG CHIỀU: GIÁO DỤC TRẺ PHÒNG TRÁNH MỘT SỐ TAI NẠN THƯƠNG TÍCH
  | Phan Thị Thanh Nga | 55 lượt tải | 1 file đính kèm
 • THƠ: EM YÊU NHÀ EM
  | Phan Thị Thanh Nga | 53 lượt tải | 1 file đính kèm
 • LQVT: Ôn khối vuông, khối chữ nhật
  | lê chung | 43 lượt tải | 1 file đính kèm
Facebook